Järeltõmmatav injekteeritav pingesarrus

Leiab põhiliselt rakendust sildade puhul, kus koormused on suuremad ja vajadus paigaldada ristlõikesse rohkem pingesarrust. Paigaldatakse kas teras või plast hülssidesse, millised täidetakse injekteerimismõrdiga, On kasutatav osaliselt ka hoonete puhul tagamaks eriti pikki sildeid.