Järeltõmmatav nakketa pingesarrus

Paigaldame MK4 välja töötatud ankrute ja pingesarruse kombinatsiooni.

Pingesarrus on täielikult kaitstud korrosiooni eest, kaetud määrde ja plastmasskoorikuga, samuti on tagatud korrosioonikindlus ka ankrute osas. Pingesarrus paigaldatakse koos tavasarrusega, kuid erinevalt tavasarrusest ta ei nakku betooniga tänu plastmassümbruse ja pingearmatuuri vahel olevale määrdele. Pingesarruse mõlemasse otsa paigaldatakse ankur ning peale betoneerimist ja betooni piisava tugevuse saavutamist trossid pingestatakse kasutades hüdraulilist tungrauda. Pinge siirdub konstruktsiooni ankrute betooni suruva jõu vahendusel.

Kasutusalad:

  • Karkassid ja vahelaed
  • Pinnasele toetuvad järeltõmmatud põrandad
  • Basseinid, silod, veemahutid