Jõhvi viadukt

Jõhvi-Tartu-Valga maantee Jõhvi liiklussõlme rekonstrueerimine

Tellija AS Tilts
Asukoht Jõhvi

Pingesarruse ja tugiosade tarne ja paigaldus