Pärnu ümbersõidu tunnelid

Ehitajate tee

Tellija AS Lemminkäinen Eesti
Asukoht Pärnu

Viie tunneli ehituse lõpule viimine.