Aruvalla-Kose sillad

Tellija AS EA Reng
Projekti staadium Eelprojekt
Asukoht Aruvalla-Kose

Põhimaantee E263 (T2) km 29,6 sillad üle Pirita jõe on neljaavalised monoliitsest järelpingutatud raudbetoonist raamkonstruktsioonid avadega 24+29+29+24 meertit, kogupikkus 123,4 meetrit. Nii vasaku kui parema niidi silla laiuseks on 13,7 meetrit.

Kogujatee sild üle Pirita jõe on samuti raudbetoonist, pikkusega 37 meetrit ning laiusega 11,2 meetrit.

Kergliikluse sild üle Pirita jõe on vana silla sammastele rajatud teraskandjatel sild avadega 11+11 meetrit, kogupikkus 32,7 ning laiuseks 4,0 meetrit.

Põhimaantee E267 (T2) km 36,3 sild üle Kuivajõe on üheavaline monoliitsest raudbetoonist raam avaga 11 meertit. Silla kogulaiuseks on 28,2 meetrit