Jõhvi viadukt

Jõhvi-Tartu-Valga maantee Jõhvi liiklussõlme rekonstrueerimine

Tellija AS Rambol Eesti
Projekti staadium Põhiprojekt
Asukoht Jõhvi

Tegemist 6-avalise topeltrajatisega Jõhvi kesklinnas avadega 244 (30+45+47+47+45+30) meetrit, konstruktsiooni kõrgusega 1,3 meetrit.